Privacy- en cookiestatement website Madigo

Verwerking van persoonsgegevens en de doelstellingen

Als u onze website (www.Madigo.nl) bezoekt, verwerkt Madigo mogelijk uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 1. Contact met u op te kunnen opnemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht via het contactformulier op deze website;
 2. , indien u zich daarvoor aanmeldt, het verzenden van onze nieuwsbrief en andere mailings met informatie in het kader van onze dienstverlening en soortgelijke diensten;
 3. de website goed te laten functioneren, waarbij ook persoonsgegevens voor analytische en trackingdoeleinden worden verwerkt, alsmede om onze marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, waaronder het aanbieden van gepersonaliseerde content en advertenties, functies voor social media, het analyseren van ons websiteverkeer (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies).

Grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevensverwerkingen voor de hierboven genoemde doeleinden voeren wij uit op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 1. De noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Madigo bij de verwerking van uw persoonsgegevens, die in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen dan uw privacybelangen (mede gelet op de impact van de verwerking daarop). Deze verwerkingsgrondslag geldt voor de volgende verwerkingen:
  • Het verwerken van persoonsgegevens die van belang zijn om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht via de website.
  • Het verzenden van mailings met informatie in het kader van onze dienstverlening en soortgelijke diensten.
  • Het verwerken van persoonsgegevens (hoofdzakelijk door functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) die nodig zijn voor het optimaal functioneren en exploiteren van onze website. Ons belang is het hebben van de mogelijkheid om de website op de best mogelijke wijze aan te kunnen bieden.
  • Het verwerken van persoonsgegevens met het oog op onze marketingactiviteiten ten behoeve van het zo optimaal mogelijk kunnen verrichten van onze dienstverlening.
 2. Indien van toepassing: uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken om nieuwsbrieven of andere mailings naar u te verzenden. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.
 3. Uw toestemming om uw persoonsgegevens die worden opgeslagen in cookies (anders dan functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy), te mogen verwerken. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Madigo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Madigo deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om het doeleinde van de verwerking te behalen. Madigo deelt uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, onder andere met de volgende categorieën ontvangers:

Cookies

De website van Madigo maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’) om aanvullende gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en diensten te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de website op uw harde schijf worden geplaatst. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of taalinstellingen te kiezen en kan Madigo de algehele gebruikerservaring van de website verbeteren.

Cookies op de website

In de onderstaande tabel is vermeld welke cookies op de website van Madigo gebruikt worden, waarvoor deze gebruikt worden en gedurende welke periode de hiermee verzamelde persoonsgegevens worden bewaard.

Naam cookieFunctie/doel cookieVerval-/bewaartermijn cookie
_gaRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaar
_gatGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren.1 minuut
_gidRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.24 uur
AMP_TOKENBevat een token dat gebruikt kan worden om een ID op te halen bij AMP Client ID service. Andere mogelijke waarden geven aan dat er sprake is van een opt-out, vluchtaanvraag of een fout bij het opvragen van een ID van de AMP Client ID service.30 seconden – 1 jaar
_gac_<property-id>Het opslaan van campagne-gerelateerde informatie en om zo Google Ads te voorzien van een betrouwbaardere manier om de interacties te meten die klanten hebben met Madigo.90 dagen
utmaOnderscheidt gebruikers en sessies en genereert zo statistieken over het websiteverkeer.2 jaar
utmtVerwerkt gebruikersverzoeken en genereert zo statistieken over het websiteverkeer.10 minuten
utmbBepaalt nieuwe sessies en bezoeken en genereert zo statistieken over het websiteverkeer.30 minuten
utmcBepaalt of de gebruiker een nieuwe gebruiker was of dat het ging om een nieuwe sessie van deze gebruiker.Einde sessie
utmzLegt de verkeersbron of campagne vast zodat kan worden uitgelegd hoe de gebruiker op de website is gekomen.6 maanden
utmvOpslag van op bezoekersniveau aangepaste variabele gegevens en zo statistieken te genereren over het websiteverkeer.2 jaar
utmxBepaalt de opname van een gebruiker in een experiment.18 maanden
utmxxBepaalt het aflopen van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen.18 maanden
_geaxpBepaalt de opname van een gebruiker in een experiment en het verstrijken van experimenten waarin de gebruiker is opgenomen.Duur experiment, 90 dagen
_opt_awcidGebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads Customer ID’s.24 uur
_opt_awmidGebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads Customer ID’s.24 uur
_opt_awgidGebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads Customer ID’s.24 uur
_opt_awkidGebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads Criterium ID’s.24 uur
_opt_utmcOpslag van de laatste utm_campaign query parameter.24 uur

Cookies toestaan

MaDiGo plaatst functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Andere cookies – bijvoorbeeld trackingcookies (al dan niet voor marketingdoeleinden) – plaatst MaDiGo alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Toestemming geven kan door bij uw eerste bezoek aan de website bij de cookiemelding op ‘Akkoord’ te klikken. Dit is echter niet verplicht. Ook als u MaDiGo geen toestemming geeft voor het gebruiken van dergelijke niet-essentiële cookies, kunt u de website gebruiken. De website zal dan mogelijk niet optimaal werken.

Cookies verwijderen of blokkeren

U kunt de cookies van Madigo te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links beschrijven per browser hoe cookies geblokkeerd of verwijderd kunnen worden:

Externe links

De website van Madigo bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy- en cookiestatement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te verwijzen. Madigo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht bij Madigo een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door Madigo via de websites worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Bovendien heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites door Madigo. Dat kan voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel ten behoeve van direct marketing plaats vindt.

Madigo zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Madigo naar: info@Madigo.nl . Wij kunnen, wanneer u een verzoek tot ons richt, vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Wijziging van het Privacy- en cookiestatement

Madigo kan dit Privacy- en cookiestatement aanpassen. Dat doen wij bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy- en cookiestatement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. De laatste wijziging was op 16 oktober 2020

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over ons Privacy- en cookiestatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op: info@Madigo.nl .

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Indien u daarna van mening bent dat wij u probleem niet hebben kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens Madigo

Madigo

Boekweitstraat 7
7475 EH, Markelo
0547-363596
info@Madigo.nl  

Kvk: 80382002